Äktenskapsförord – info

 

Många ser ett äktenskapsförord som något negativt, som skulle betyda att man inte tror på äktenskapet och därför måste skydda sig ekonomiskt. Vi på Jurida tycker tvärtom, ett äktenskapsförord är en kärleksförklaring som i många fall underlättar äktenskapet och förebygger eventuella framtida konflikter.

Äktenskapsförord kan behövas om du eller din make har eget företag och ni vill undvika att företaget delas vid eventuell separation, eller att makarnas ekonomi ska påverkas om företaget går dåligt och riskerar konkurs Vid eventuell skilsmässa eller dödsfall delas också privat pensionssparande, utan äktenskapsförord.

När man gifter sig så går man med på att all egendom ska delas lika mellan dig och din make vid en eventuell skilsmässa. För att egendomen inte ska räknas som giftorättsgods, krävs det att den görs till enskild egendom genom äktenskapsförord eller genom villkor i gåva eller testamente.

 

Vanliga Frågor

Kan man välja vad man ska dela på?

Genom ett äktenskapsförord kan man göra viss egendom till enskild eller fullständigt avsäga sig giftorätten, dvs att inget ska delas mellan makarna och man behåller sitt eget. Om man inte skriver äktenskapsförord så delas värdet av all makarnas egendom lika, oavsett om ena maken köpt egendomen helt själv, även innan äktenskapet började 

Hur ärver barnen?

Om man har gemensamma barn, får den överlevande make/maka ärva före barnen, även den enskilda egendomen. Om det finns särkullbarn så ärver makarna inte varandra utan får den del i giftorättsgodset som de har rätt till. Särkullbarn ärver den enskilda egendomen.