SKULDEBREV

Skuldebrev som även är kallat Revers är ett skriftligt löfte om en existerande skuld. Skuldebrev fungerar som ett kvitto för den som lånat ut pengar och upprättas som ett bevis för ett lån.

Kostnadsfri rådgivning

0771-777 999

Öppet alla dagar 8 – 20