Bodelningsavtal

Gifta/Sambo
1 495 kr

Ett bodelningsavtal behövs för att klargöra hur olika tillgångar ska fördelas vid skilsmässa. Ett bodelningsavtal är i många fall ett krav från banker för att kunna få nya lån var för sig i framtiden. 

Alla tillgångar som inte är enskild egendom eller som undantagits via ett äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ska tas upp i bodelningsavtalet. Även skulder ska finnas med i avtalet.

Det skickas till dig inom 48 timmar

Det skickas till dig inom 48 timmar

Ta hjälp av en Jurist!

Du får kostnadsfri vägledning medans du fyller i villkoren för ditt avtal.  Ring oss!

0771-777 999

Öppet alla dagar 8-20