Framtidsfullmakt – info

 

En framtidsfullmakt fungerar som ett alternativ till god man och förvaltare, där du själv kan bestämma vem som ska ha rätt att senare i livet ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter när du inte längre själv kan göra det.

 

Vanliga Frågor

När börjar framtidsfullmakten att gälla?

Framtidsfullmakten träder i kraft då fullmaktsgivaren (den som utfärdat fullmakten) inte längre kan hantera sina angelägenheter på grund av t.ex. demens, sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

Vad ska jag tänka på om jag vill skriva en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten bör ange vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla. Till exempel kan det handla om fullmaktshavarens rätt att betala räkningar eller hantera bankärenden. Testa att fylla i dina villkor och skapa en framtidsfullmakt.